Grupa Modlitewna Dwóch Serc - Prawdziwego Życia w Bogu Grupa Modlitewna Dwóch Serc JEZUS CHRYSTUS:
"połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu.
Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym,
a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem.
Vassulo, niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi Dwóch Serc (Jezusa i Maryi),
bo Nasze Serca są zjednoczone w Miłości i stanowią Jedno (2.08.91)grupa modlitewnaΙΧΘΥΣ
Moje kwiaty! Proszę was wszystkich, abyście nauczyli się modlić. Kiedy się modlicie, módlcie się sercem.
Potrzebuję modlitw pochodzących z serca, a nie z warg. Nie módlcie się w pośpiechu. Skupcie się i módlcie się wolniej,
patrząc na Mnie. Ja jestem Obecny. Niech wasze modlitwy Mnie dosięgną. Nauczcie się trwać na nieustannej modlitwie.
Nie rozumiem przez to, że musicie spędzać na kolanach niekończące się godziny, nie. Przypominając sobie po prostu
Moją Obecność, będziecie trwali na nieustannej modlitwie, wasz duch wzniesie się do Mnie (16.12.88).
Maryja: Rozmyślajcie nad Naszymi Orędziami i żyjcie nimi. Czujcie się bezpieczni, bo My jesteśmy z wami wszystkimi.
Błogosławię was i wasze rodziny. Módlcie się, a Ja będę się modlić z wami (22.09.89) - CAŁOŚĆ ORĘDZI JEZUSA "PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU"
Czy chcesz się z nami modlić ? Orędzia Jezusa Prawdziwe Życie w BoguBiblia

Zapisz się → i Módl się z nami

Dowiesz się tutaj:

- jaki charyzmat ma nasza grupa modlitewna,
- jakie są warunki uczestnictwa,
- jak się zapisać do grupy.

 Zapraszamy Bracie lub Siostro !

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

JEZUS  grupa modlitewna TLIGΙΧΘΥΣ

Losowy Rozdział z Biblii :
Losowe Orędzie Prawdziwe Życie w Bogu :
Stałe intencje modlitewne

Stałe intencje modlitewne od Jezusa

1. "Módlcie się o zbawienie dusz, módlcie się o nawrócenie dusz" (21.11.88).
2. "Pragnę, abyście się modlili o Jedność Mojego Ciała" (9.02.89).
3. "Pragnę, abyście się modlili za Papieża i Patriarchę. Pragnę, abyście się modlili za wszystkich kapłanów."
+ w intencjach Papieża - warunek odpustu zupełnego
4. "Wyzwalaj je [dusze czyśćcowe] przez modlitwy i ofiary" (19.08.88).
5. "Módlcie się, abyście czynili Moją Wolę" (20.08.92).
6. "[błagajcie] o Moje Drugie Przyjście, będące drugim Zesłaniem Ducha Świętego" (22.04.90).
7. "Módlcie się, za tych, którzy tłumią Mego Ducha" (4.08.91).
8. "Módlcie się, prosząc o Moje Panowanie (24.07.91).
9. "Módlcie się o pokój na świecie" (2.10.91).
10. "[Módlcie się] za tych, którzy powiększają Moje Rany, zabijając swe dzieci nawet przed urodzeniem" (22.01.90).
11. "Módl się o dar rozeznawania" (8.06.90).
Trzy modlitwy codzienne

Trzy modlitwy codzienne

JEZUS CHRYSTUS: Chcę, abyś odmawiała zawsze trzy modlitwy... One oddalają demona. Wierz Mi, one mają wielką moc (8.01.87). Naucz Moje dzieci odmawiać modlitwy, które ci dałem. – Trzy modlitwy, Panie? – Tak (25.07.88).
Niech wszystkie dusze nauczą się modlitw, które ci dałem [15]... Kocham was wszystkich.
Przypis Vassuli:[15] Modlitwy, które odmawiam codziennie, zanim zacznę pisać: Pomnij o Najświętsza Panno… św. Bernarda, Modlitwę do św. Michała oraz Nowennę zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. (23.03.88).
Członkowie grupy modlitewnej

Księga Nawróconych - Bracia i Siostry grupy

JEZUS CHRYSTUS : Popatrz, jesteś dowodem Mojej Miłości. Nawróciłem cię. Promieniejesz Moją Miłością (23.09.86). Nawróciłem wiele dusz Moim Orędziem Pokoju i Miłości. Zbłąkane baranki powróciły do Mnie, rzuciły się w Moje Ramiona. Raduj się, duszo! Jakiż cud większy jest od tego, gdy zagubiony baranek odnajduje swego Mistrza! Jakaż radość przewyższa szczęście Pasterza odnajdującego zabłąkaną owieczkę! (24.01.88)
Świadectwa

Świadectwa

Dz 5:32 Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.
JEZUS 5-29.08.90: Czy chcecie świadczyć? Świadczcie o Mojej wielkiej Miłości i Moim wielkim Miłosierdziu. Czy chcecie nieść świadectwo? Nieście świadectwo w Moje Imię: Jezusa Chrystusa, Umiłowanego Syna Boga i Zbawiciela. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję. Weselcie się, wy, którym została dana Moja ukryta manna i na czołach których złożyłem pieczęć Mojej Miłości.
MARYJA 6.07.90: Dawajcie świadectwo narodom o Jego Wielkiej Miłości i rozpowszechniajcie Jego Orędzie po całym świecie. Ja, wasza Najświętsza Mama, jestem zawsze blisko was, Moje dzieci, i błogosławię was. Niech Pokój Mojego Syna króluje w waszych sercach.
Ap 12:17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. Ps 27:1 Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?
Członkowie grupy modlitewnej

KONTAKT

Kontakujemy się ze sobą głównie drogą e-mailową

E-Mail : kontakt
Akt poświęcenia się Dwom Sercom : Jezusa i Maryi

Akt poświęcenia się Dwom Sercom : Jezusa i Maryi

Akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa ---+--- Akt poświęcienia się Niepokalanemu Sercu Maryi

JEZUS CHRYSTUS : Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki."(3.03.92) Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, proszę was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych rodzin i narodów Naszym Dwom Sercom. Pozwólcie Mi oznaczyć czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha. (20.07.92) Czy nie słyszeliście, że Blask Jutrzenki ma właśnie zapanować i zabłysnąć w każdym sercu, które zostało poświęcone Naszym Dwom Boskim Sercom, od których otrzyma ono przebóstwienie? (2.07.92)
MARYJA: Jestem waszą Matką, która zawsze wam pomoże. Przychodźcie do Pana z miłością, a On napełni was Swoim Pokojem. Proście z miłością, a otrzymacie. Módlcie się z miłością, a zostaniecie wysłuchani (3.03.89).
Proście Mnie, a Ja będę się wstawiać za wami. Przyjdźcie i módlcie się z miłością. Nawet jeśli Mnie nie widzicie, jestem zawsze z wami, wasze stopy znajdują się tuż obok Moich. Umiłowani, My jesteśmy zawsze Obecni. Sprawcie Panu radość przypominając sobie o Jego Obecności. Błogosławię was wszystkich, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (3.03.89)
Modlitwy od Jezusa

Wszystkie Modlitwy z Orędzi

Modlitwy ułożone tematycznie z objawienia Św. Trójcy "Prawdziwe Życie w Bogu"(1985-2003r).

JEZUS CHRYSTUS: Demony wykorzystują sytuację, gdy tylko spostrzegą duszę drzemiącą, osłabioną lub wahającą się. Modlitwy “zabijają” je i trzymają na dystans (7.12.89). Czuwajcie dniem i nocą, nigdy nie zaprzestawajcie modlitwy (20.02.89). Och, gdybyście wiedzieli, jak potężne są wasze modlitwy i jakie mogą być wspaniałe, jeśli tylko pochodzą z serca! Wasze modlitwy mogą zniszczyć wszelkie panowanie zła na tym świecie. Mogą wykorzenić zło i połamać dziesięć rogów, które obecnie niszczą ziemię oraz Moje dzieci. Wasze modlitwy mogą pokonać siły zła, chociaż te siły są potężne. Wasze kadzidło może oczyścić ten świat. Mówię wam: nie pozwalajcie sobie na żaden spoczynek, w przeciwnym razie zostaniecie wystawieni na próbę. Bądźcie czujni jak nigdy przedtem. Ja was nie opuszczę. Jestem z wami wszystkimi. Jestem z wami, aby dać wam siłę, aby nie ustał wasz oddech (13.04.94).
Prawdziwe Życie w Bogu

Płomień Miłości NSJ i NSM

JEZUS CHRYSTUS : Przyjdźcie odczuć Moje Najświętsze Serce ogarnięte płomieniami Miłości! Kiedy to uczynicie – nawet jeśli wasze serce jest skamieniałe i oschłe z powodu braku miłości – Ja Moim Płomieniem Miłości ogarnę wasze serca i uczynię z nich żywe pochodnie (5.04.89).
Świadectwa

Bractwo Różańca PŻWB

JEZUS [25.01.88] “Pragnę, abyście odmawiali Różaniec i pozdrawiali Moją Świętą Matkę. Chcę, abyście wynagradzali za wasze grzechy i prosili Ją o pouczenie was.” [4.06.88] “spraw Mi radość, odmawiając Święty Różaniec. Przeżywaj i kontempluj oczyma twojej Najświętszej Matki te Tajemnice, które wasza epoka próbuje zracjonalizować”. [21.11.88] "Błogosławione dziecko, naucz również i innych wolniej odmawiać Święty Różaniec. To na nic modlić się szybko i tylko wargami. Każda modlitwa powinna płynąć z serca. Powinniście odczuwać to, co mówicie, więc znajdźcie czas, aby medytować każdą Tajemnicę.” [16.11.88] “Pouczyłem cię, co znaczy Prawdziwe Życie we Mnie. Módl się często, odmawiaj każdego dnia Różaniec Święty, bowiem ten łańcuszek stanie się Łańcuchem, którym szatan zostanie związany i zwyciężony!” [9.02.90] “Chcę, abyście odmawiali Różaniec i to – jeśli możliwe – wszystkie trzy części. Moim celem jest doprowadzenie was do świętości.
MARYJA [479j] "Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie szatana, broni dusze przed jego złym wpływem i udziela większej siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci. [479n] "Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny łańcuch (Ap 20,1). Dzięki niemu uczynię Moim więźniem (Ap 20,2-3) mrocznego władcę tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług. [15.05.90] "Módlcie się ze Mną Moje dzieci. Potrzebuję waszych modlitw, módlcie się, a Ja ofiaruję wasze modlitwy Bogu. Zapewniam was, że jestem z wami, dokądkolwiek idziecie. Nigdy was nie opuszczam, was, którzy jesteście Moimi dziećmi. Błogosławię was wszystkich.
Świadectwa

Bractwo Adoracji PŻWB

JEZUS [28.09.89] Przyjdź do Mnie i adoruj Mnie w ciszy. [19.06.89] Miłość pragnie miłości... O umiłowani, jakże was kocham! Dlaczego tak wielu z was przestało Mnie adorować? Przypominam wam, że jestem obecny na tej Świętej Godzinie. Otoczony Moimi Serafinami i Cherubinami, stoję w milczeniu przed wami... Czy zobaczę was na Godzinie Adoracji, Moi ukochani? Czy wstaniecie, aby przyjść do Mnie, do Tego, który będzie tam, czekając na was w Swoim Tabernakulum? Przyjdźcie do Mnie... Ja, Pan, błogosławię każdego z was i daję wam Mój Pokój, abyście umieli go dawać innym. [16.05.89] Ja, Pan, potrzebuję MIŁOŚCI i ADORACJI, i JEDNOŚCI wszystkich zebranych wokół jednego Tabernakulum. [3.06.89] Nauczcie się Mnie kochać, nauczcie się Mnie adorować. Poszukuję waszych serc. Przyjdźcie do Mnie, do Moich otwartych Ramion, rzućcie się w Moje objęcia, odczuwajcie Moją Miłość do was, odczuwajcie Miłosierdzie, które okazuję wam wszystkim. Powróćcie do Mnie, a Ja was uleczę... Przyjdźcie we Mnie utkwić oczy i nie pozwólcie, by ktokolwiek oderwał je ode Mnie. Uświadomcie sobie Łaski, które wam daję, ponieważ Ja, Pan, jestem obecny... Bracia, wszystko, czego od was wymagam, to Miłość. Przyjdźcie Mnie adorować. Nie traćcie waszego czasu szukając Mnie tam, gdzie Mnie nie ma. Bądźcie przykładem dla Mojego stada. MIŁOŚĆ czeka na was, przyjdźcie Mnie uwielbić, przyjdźcie Mnie adorować, Mnie, waszego Boga i Króla. [23.08.89] Proś Mnie o Mądrość, a Ja pomnożę Ją w tobie. Proś o Rozeznanie, a wyleję Je na ciebie. Proś o te rzeczy, gdy Mnie adorujesz. [14.04.91] Błogosławieni mali, którzy Mnie wychwalają i adorują: uczynię w nich wielkie rzeczy. [12.08.91] Moje małe dzieci, stworzyłem was z Miłości, abyście Mnie kochały, pocieszały, uwielbiały. Pragniecie Mnie otoczyć chwałą? Zatem kochajcie Mnie i adorujcie.
MARYJA [4.07.89] Rozradujcie Jego Serce i pozwólcie Mu widzieć was wszystkich biorących udział w Godzinie Adoracji. Miłość pragnie miłości. Miłość poszukuje waszych serc, przyjdźcie więc do Miłości.
Bractwo Ofiary Bractwo Ofiary

Bractwo Ofiary PŻWB

JEZUS [2.8.91]: Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. [30.03.92] Pragnę udzielić wam wszystkim Mojego Miłosierdzia przed Moją Sprawiedliwością i jestem spragniony, aby dać wam jedno serce wypełnione jednym duchem miłości. Potrzebuję jednak więcej dusz-ofiar, potrzebuję miłości ofiarnej. Iluż jest gotowych się poświęcić? Ilu jest gotowych ofiarować Mi siebie, przemieniając się w krucyfiks? Czy czyjeś ucho usłyszy Moje błagania? Ilu pragnie stać się twórcami pokoju i zasiewać ziarno, które przyniesie owoc w czystości? Kto może pozostać nie zarażony przez świat aż do Mojego powrotu? Kto będzie gotowy, aby słuchać? Jestem bardziej niż kiedykolwiek łagodny i pełen współczucia, ale bardzo niewielu chce trwać w jedności ze Mną. Kto zrezygnuje ze swoich dążeń dla pragnień Moich? Kto pragnie porzucić własne sprawy dla Moich? Kto będzie poszukiwał tego, co jest najmniej poszukiwane w świecie, Mojego Krzyża, i kto poniesie Go z miłością? Któż gotów jest poszukiwać tego, co najmniej poszukiwane pomiędzy wami: kto będzie szukał Miłości? Pójdź, módl się o nawrócenie świata. [20.01.92] – Moje dziecko, nieś z radością Mój Krzyż. Wychwalaj Ojca za Jego hojność.(...) spraw Mi radość i pozwól Memu Duchowi przeniknąć do najgłębszej, wewnętrznej komnaty twej duszy. Pozwól, by Mój Duch oddychał i mieszkał w głębinach twojej duszy. Daj Mi swobodę w niszczeniu wszystkich nieczystości i niedoskonałości, które Mi się przeciwstawiają. ...chociaż twoja dusza będzie się wić jak w ogniu – za każdym razem, gdy podniosę Rękę, aby zniszczyć wszystko to, co jeszcze cię zniewala – nie bój się, nie uciekaj z przerażeniem. Pozwól Mi wyrwać z twej duszy wszystkie słabości. (...) To będzie twoje przygotowanie do naszego doskonałego zjednoczenia.(...) Nie zrozumiałaś, że abym cię mógł przygotować do tego doskonałego zjednoczenia, muszę cię oczyścić i przyozdobić twą duszę. (...) Nie, to nie dokona się bez ran i udręk, lecz nie odrzucaj wtedy Najświętszego. Pozwól Mojemu Duchowi wzrastać w tobie, a Mojemu Boskiemu Ogniowi zahuczeć w twojej duszy. Działanie Mojego Boskiego Ognia roztopi cię. Nie uskarżaj się wtedy, gdy przyjdę do ciebie jak młot kruszący twoje niedoskonałości. Nie pytaj twojego Najświętszego: “Co On czyni?” Znajduję się na drodze do wewnętrznej komnaty, Mojej siedziby, a twarde bloki skalne nie przeszkodzą Mi w posuwaniu się naprzód. Wysadzę je wszystkie w powietrze burzą. Zniszczę tych rywali. (...)
GŁÓWNI PATRONI-OPIEKUNOWIE GRUPY MODLITEWNEJ DWÓCH SERC PŻWB:
Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi
Litania do Najświętszego Serca Jezusa w niedzielę
Litania do Niepokalanego Serca Maryi w sobotę

PATRONI DODATKOWI :
Św. Józef - Litania w dowolny dzień tygodnia
Św. Jan Paweł II - Litania w dowolny dzień tygodnia

POBOŻNE PRAKTYKI DLA CHĘTNYCH:
1. Czuwanie modlitewne w Godzinie Miłosierdzia czyli między 15:00 a 16:00 w dowolny dzień w intencjach grupy, jeżeli to możliwe w Kościele przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie lub Tabernakulum.

Jan Paweł II Św Józef

www.pzwb.duchprawdy.com
2013