Bractwo Adoracji PŻWB

"Bractwo Adoracji - Prawdziwego Życia w Bogu" jest integralną częścią

grupy modlitewnej "Dwóch Serc Prawdziwego Życia w Bogu"

Bractwo Adoracji PŻWBAdoracjaBractwo Adoracji PŻWB

Czciciele Jezusa Chrystusa (Mt 16,16) Jednorodzonego Boga (Jn 1,18),
Odwiecznego Ojca (Iz 9,5), Króla królów (Ap 19,16) i Zbawiciela naszego (Dz 4,12),
prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie, z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem (Mt 26,26).

1. Teresa Marta Joanna 78 - Warmińsko-Mazurskie
2. Weronika Natalia 90 - Podkarpackie
3. Jan Antoni 80 - Wielkopolskie

 


Aby móc zapisać się do Bractwa Adoracji należy zadeklarować się na Adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie co najmniej raz w tygodniu przez co najmniej pół godziny w dowolnym Kościele czy Kaplicy gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament lub tam gdzie jest po prostu Tabernakulum z Jezusem, godzina dowolna.

Czy Jezus jest Tym, którego kochasz najmocniej ze wszystkich na świecie?

Czy tak trudno zarezerwować dla najukochańszego Zbawiciela chociaż pół godziny na tydzień na Adorację?

Czy wiesz, że adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej pół godziny daje odpust zupełny? (po spełnieniu trzech warunków)

Słowa Jezusa i Maryi o Adoracji z objawienia "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden (1985-2003r) :

JEZUS [28.09.89] Przyjdź do Mnie i adoruj Mnie w ciszy. [19.06.89] Miłość pragnie miłości... O umiłowani, jakże was kocham! Dlaczego tak wielu z was przestało Mnie adorować? Przypominam wam, że jestem obecny na tej Świętej Godzinie. Otoczony Moimi Serafinami i Cherubinami, stoję w milczeniu przed wami... Czy zobaczę was na Godzinie Adoracji, Moi ukochani? Czy wstaniecie, aby przyjść do Mnie, do Tego, który będzie tam, czekając na was w Swoim Tabernakulum? Przyjdźcie do Mnie... Ja, Pan, błogosławię każdego z was i daję wam Mój Pokój, abyście umieli go dawać innym. [16.05.89] Ja, Pan, potrzebuję MIŁOŚCI i ADORACJI, i JEDNOŚCI wszystkich zebranych wokół jednego Tabernakulum. [3.06.89] Nauczcie się Mnie kochać, nauczcie się Mnie adorować. Poszukuję waszych serc. Przyjdźcie do Mnie, do Moich otwartych Ramion, rzućcie się w Moje objęcia, odczuwajcie Moją Miłość do was, odczuwajcie Miłosierdzie, które okazuję wam wszystkim. Powróćcie do Mnie, a Ja was uleczę... Przyjdźcie we Mnie utkwić oczy i nie pozwólcie, by ktokolwiek oderwał je ode Mnie. Uświadomcie sobie Łaski, które wam daję, ponieważ Ja, Pan, jestem obecny... Bracia, wszystko, czego od was wymagam, to Miłość. Przyjdźcie Mnie adorować. Nie traćcie waszego czasu szukając Mnie tam, gdzie Mnie nie ma. Bądźcie przykładem dla Mojego stada. MIŁOŚĆ czeka na was, przyjdźcie Mnie uwielbić, przyjdźcie Mnie adorować, Mnie, waszego Boga i Króla. [23.08.89] Proś Mnie o Mądrość, a Ja pomnożę Ją w tobie. Proś o Rozeznanie, a wyleję Je na ciebie. Proś o te rzeczy, gdy Mnie adorujesz. [14.04.91] Błogosławieni mali, którzy Mnie wychwalają i adorują: uczynię w nich wielkie rzeczy. [12.08.91] Moje małe dzieci, stworzyłem was z Miłości, abyście Mnie kochały, pocieszały, uwielbiały. Pragniecie Mnie otoczyć chwałą? Zatem kochajcie Mnie i adorujcie.
MARYJA [4.07.89] Rozradujcie Jego Serce i pozwólcie Mu widzieć was wszystkich biorących udział w Godzinie Adoracji. Miłość pragnie miłości. Miłość poszukuje waszych serc, przyjdźcie więc do Miłości.

Adoracja w ciszy - Ks. Roman Adam Kneblewski (ps: jeżeli nie da się uniknąć hałasu są zatyczki do uszu :)

Modlitwy, które warto odmawiać na Adoracji:

Modlitwa Eucharystyczna z Akita od Matki Bożej (s.Agnieszka Katsuko Sasagawa)

Koronka Do Miłosierdzia Bożego (Św. Faustyna)

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa (s. Maria Marta Chambon)

Modlitwa Św. Gertrudy

Modlitwa o Miłosierdzie do Jezusa (Vassula 18.01.90)

Różaniec

Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu św. Alfonsa Liguoriego(DOC)

Inne modlitwy Eucharystyczne

Wykaz kościołów z całodzienną lub wieczystą adoracjąwww.pzwb.duchprawdy.com