Bractwo Ofiary PŻWB

"Bractwo Ofiary - Prawdziwego Życia w Bogu" jest integralną częścią

grupy modlitewnej "Dwóch Serc Prawdziwego Życia w Bogu"

Bractwo OfiaryBractwo OfiaryBractwo Ofiary
Bractwo OfiaryBractwo OfiaryBractwo Ofiary

Czciciele i naśladowcy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego (Mr 8,34-36; Ga 6,14) i Matki Bożej współcierpiącej (Łk 2,35; Flp 1,29)

UMIŁOWANIE KRZYŻA I CIERPIEŃ Z MIŁOŚCI DO JEZUSA I MARYI I DLA ZBAWIENIA DUSZ


DUSZE OFIARY

1. Teresa Marta Joanna 78 - Warmińsko-Mazurskie
 


JEZUS powiedział nam przez Vassulę Ryden [2.8.91]: "Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać."

Aby zapisać się do Bractwa Ofiary należy zadeklarować post o chlebie (lub kaszy) i wodzie 2 dni w tygodniu od wschodu do zachodu słońca (Dowolne dni wybrane przez siebie (Gdy ktoś jest wegetarianinem wystarczy jeden dzień postu). Starać się podejmować różne inne drobne ofiary i wyrzeczenia z miłości do Jezusa i Maryi aby im wynagradzać zniewagi i ratować dusze oraz przyjmować z miłością i wdzięcznością wszystkie ofiary jakie Bóg zapragnie zesłać na nas dla naszego oczyszczenia i bliźnich.

PRZYKŁADOWA MODLITWA ŚLUBOWANIA OFIARY (na samym dole również inne):
Najukochańsze Najświętsze Serce Jezusa i najsłodsze Niepokalane Serce Maryi jesteście moją jedyną Miłością, kocham Was nad życie, nade wszystko i kochać pragnę jeszcze bardziej Waszymi Sercami tak jak tego pragniecie i z miłości do Was, pragnę jednoczyć się z Waszymi cierpieniami w sposób możliwie najbardziej ukryty przed oczami ludzkimi, abym mógł się jeszcze bardziej z Wami zjednoczyć w miłości dlatego : ślubuję Wam z pomocą Waszej Łaski przyjmować z miłością wszystkie ofiary od Was jakie zapragniecie zesłać na mnie dla mojego oczyszczenia i dla zbawienia dusz, ślubuję Wam również z pomocą Waszej Łaski podejmować różne dobrowolne drobne ofiary i wyrzeczenia, aby Wam wynagradzać brak miłości, wszystko to dla większej Chwały, Radości i wiecznej rozkoszy Waszej. O Maryjo Boża Rodzicielko bądź ze mną i prowadź mnie, do Raju Miłości Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusa naszego Zbawiciela i Boga. Jezu, Maryjo, kocham Was nad życie i pragnę być dla Was duszą wspaniałomyślną, której życie umieraniem ustawicznym się staje. Pragnę kryć się w Twoim Sercu Jezu, bo Ono jest siedliskiem miłości, pragnę tulić się w Twoje objęcia Matko Niepokalana, bo Ty doprowadzisz mnie do wyżyn miłości. Amen

Deklarację Ofiary najlepiej złóżyć na ręce Maryi Niepokalanej, przed Najświętszym Sakramentem, aby razem z Jezusem umocniła was w tym postanowieniu.

Czy Jezus z Maryją są Tymi, których kochasz najmocniej ze wszystkich na świecie?

 

Ofiara według Jezusa i Maryi z objawienia "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden (1985-2003r), wybrane fragmenty :

JEZUS [30.03.92] Pragnę udzielić wam wszystkim Mojego Miłosierdzia przed Moją Sprawiedliwością i jestem spragniony, aby dać wam jedno serce wypełnione jednym duchem miłości. Potrzebuję jednak więcej dusz-ofiar, potrzebuję miłości ofiarnej. Iluż jest gotowych się poświęcić? Ilu jest gotowych ofiarować Mi siebie, przemieniając się w krucyfiks? Czy czyjeś ucho usłyszy Moje błagania? Ilu pragnie stać się twórcami pokoju i zasiewać ziarno, które przyniesie owoc w czystości? Kto może pozostać nie zarażony przez świat aż do Mojego powrotu? Kto będzie gotowy, aby słuchać? Jestem bardziej niż kiedykolwiek łagodny i pełen współczucia, ale bardzo niewielu chce trwać w jedności ze Mną. Kto zrezygnuje ze swoich dążeń dla pragnień Moich? Kto pragnie porzucić własne sprawy dla Moich? Kto będzie poszukiwał tego, co jest najmniej poszukiwane w świecie, Mojego Krzyża, i kto poniesie Go z miłością? Któż gotów jest poszukiwać tego, co najmniej poszukiwane pomiędzy wami: kto będzie szukał Miłości? Pójdź, módl się o nawrócenie świata. [20.01.92] – Moje dziecko, nieś z radością Mój Krzyż. Wychwalaj Ojca za Jego hojność.(...) spraw Mi radość i pozwól Memu Duchowi przeniknąć do najgłębszej, wewnętrznej komnaty twej duszy. Pozwól, by Mój Duch oddychał i mieszkał w głębinach twojej duszy. Daj Mi swobodę w niszczeniu wszystkich nieczystości i niedoskonałości, które Mi się przeciwstawiają. ...chociaż twoja dusza będzie się wić jak w ogniu – za każdym razem, gdy podniosę Rękę, aby zniszczyć wszystko to, co jeszcze cię zniewala – nie bój się, nie uciekaj z przerażeniem. Pozwól Mi wyrwać z twej duszy wszystkie słabości. (...) To będzie twoje przygotowanie do naszego doskonałego zjednoczenia.(...) Nie zrozumiałaś, że abym cię mógł przygotować do tego doskonałego zjednoczenia, muszę cię oczyścić i przyozdobić twą duszę. (...) Nie, to nie dokona się bez ran i udręk, lecz nie odrzucaj wtedy Najświętszego. Pozwól Mojemu Duchowi wzrastać w tobie, a Mojemu Boskiemu Ogniowi zahuczeć w twojej duszy. Działanie Mojego Boskiego Ognia roztopi cię. Nie uskarżaj się wtedy, gdy przyjdę do ciebie jak młot kruszący twoje niedoskonałości. Nie pytaj twojego Najświętszego: “Co On czyni?” Znajduję się na drodze do wewnętrznej komnaty, Mojej siedziby, a twarde bloki skalne nie przeszkodzą Mi w posuwaniu się naprzód. Wysadzę je wszystkie w powietrze burzą. Zniszczę tych rywali. (...) Chociaż odczujesz w sobie Moją Obecność jako ogień i strzałę, nie bój się, nie zniszczę cię. Zniszczę tylko Moich przeciwników, będę tylko walczył w tobie. Wezmę również pod uwagę twoją delikatność. Ukształtowałem cię i przeznaczyłem dla tego Orędzia, abyś była Moim Echem. Pozwól więc twemu Królowi panować nad tobą, pozwól twemu Panu królować nad tobą. Nic nie wymknie się Moim Oczom. Każdą najmniejszą nieczystość oblęży i unicestwi Moja Czystość, Moja Światłość ciągle będzie świecić w tobie, a Mój Duch popłynie w twoim duchu jak rzeka. Szukaj niestrudzenie Mojego Świętego Oblicza, a pojmiesz, że Ja Jestem uśmiecha się nad tobą. [3.12.91] Zdajcie się całkowicie na Mnie, nie pytając dlaczego. Miejcie po prostu zaufanie do Mnie, waszego Pana. (...) Rozważajcie Moją Mękę i wszystko, co wam ofiarowałem. MATKA BOŻA: [24.11.91] Módlcie się, aby otrzymać Boże Miłosierdzie. Nie wiecie, co Bóg przygotował dla tego złego pokolenia. Przypomnijcie sobie jednak, jak w czasach buntu Jego Ręka spadła na ludzi grzesznych i że była to cząstka tego, co On przeznaczył dla was. Jego Sprawiedliwość odpowie z Jego Świętego Przybytku stosownie do grzechów tego pokolenia. Przybędzie z Ogniem, piorunami, huraganem i płomieniem Ognia pochłaniającego wszystko, aby spalić zbrodnie świata. (...) Dlatego nalegam, abyście nie zaniedbywali ani waszych modlitw, ani waszych ofiar, które obecnie są bardziej niż kiedykolwiek wymagane od wiernych. Bóg wspomni na każdą waszą ofiarę, Moje kochane dzieci. Kochajcie Go, uwielbiajcie Go. Kościół ożyje w całej swej chwale. JEZUS: [20.02.88] Oczekuję od ciebie ofiar: rozmyślaj i pość. (…) Naucz się otaczać czcią Moje Udręki, potem przyjdź kontemplować twego Zbawiciela na Krzyżu. Sprawiaj Mi radość medytując i poszcząc. Żyj w Moich Ranach. [9.10.89] Wysubtelniam i oczyszczam hojne dusze, dusze, akceptujące podejmowanie wynagrodzenia i zadośćuczynienia za innych. Potrzebuję dusz-ofiar, aby stały się ofiarami Miłości, ofiarami Mojej Męki, ofiarami umierającymi dla samych siebie, ofiarami pragnącymi dzielić Mój Krzyż. Potrzebuję hojnych dusz pragnących uformowania Moją Własną Ręką w żyjące krucyfiksy. Jakże inaczej mógłbym powstrzymać Rękę Mojego Ojca przed uderzeniem was? Świat musi się zmienić, nawrócić i żyć w świętości. Nie pozwolę dłużej na znieważanie Mojego Świętego Imienia. Moja Męka właśnie się odnawia w Moim Mistycznym Ciele i cierpię tak, jak cierpiałem w czasie Mojej Męki. Wchodzę, córko, wiele razy tą samą Drogą na Kalwarię. W każdej godzinie jestem ponownie krzyżowany. Czyż Ja, który Jestem Miłością, zasługuję na to wszystko? – Panie Jezu, tchnij na nas, abyśmy stali się ofiarami Miłości, zdolnymi wynagradzać za innych. – Ty, która do Mnie należysz, możesz ulżyć Mi swą miłością. Kochaj Mnie i wynagradzaj, pość i poświęcaj się. To wszystko powstrzymuje gniew Mojego Ojca. Vassulo, pozwól Mi cię napełnić, pozwól Mi posłużyć się tobą. Ach, córko... Twoje łzy pocieszają Mnie. Kwiecie, pozwól twoim łzom połączyć się z Moimi tak, by stały się jednym. Kiedy Mój Ojciec zobaczy twoje łzy w Moich, złagodnieje. Ja, Jezus, błogosławię cię. Błogosławię wszystkie religijne przedmioty, które masz w swoim domu.[4] Powtórz to! [5] – Och, jakże chciałabym Cię pocieszyć! – Ach! Vassulo, pocieszasz Mnie już przez pragnienie pocieszania Mnie. Stworzyłem cię, abyś Mnie pocieszała. Stworzyłem cię, abyś dawała Mi wytchnienie, kochała Mnie i dzieliła ze Mną cierpienia. Pamiętaj, że wkrótce będę z tobą. [17.7.89] Proszę was uroczyście, abyście modlili się sercem, pościli, okazywali skruchę, abyście kochali się wzajemnie, przemieniali się w żniwo całkowicie nowe, abym mógł ukazać Swą Chwałę poprzez wasze przemienienie. [23.4.89] Bądźcie błogosławieni wy wszyscy, którzy złożyliście Mi ofiary. Przychodzę na ratunek tym wszystkim, którzy przylgnęli do Mnie. Moje Ramiona są waszą kołyską, a Moje Najświętsze Serce – waszym Schronieniem. [23.11.89] Zrozum, że proszę cię o ofiary, cierpienia i wielką cierpliwość, ale nic nie będzie daremne. Przypomnij sobie, że to Ja ukształtowałem cię, abyś stała się małym krucyfiksem dla Mojej Chwały. Każdy mały krucyfiks staje się kolumną światła, która zmniejsza otaczającą was ciemność. [30.9.89] Chcę, aby Moje dzieci wiedziały, że kiedy umartwiacie wasze zmysły i ciała, wszystko to służy Moim Niebieskim Dziełom. Posługuję się waszymi ofiarami dla wyzwolenia dusz z Czyśćca. Ogrzewam serca na ziemi, aby je nawrócić. Oczyszczam wasze dusze, a wszystko, co Mi ofiarowujecie, służy do wynagradzania. To łagodzi Moją Sprawiedliwość, powstrzymując Ją od zapalenia się i uderzenia was. [9.2.90] Życzę sobie, abyście pościli i czynili pokutę. (…) Pragnę, abyście podejmowali ofiary, wynagradzając za innych. [13.2.90] – Jestem, bardzo droga duszo. Moja agonia jest wielka. Pozwól Mi dzielić ją z tobą, uczynić Moje Niebo w tobie. Błogosław Mnie. Miłość cię kocha. Niech Pokój spocznie na tobie. Popatrz na Mnie... Czy chcesz cierpieć Moją Mękę? Czy chcesz bardziej się poświęcać? – Pragnę czynić Twoją Wolę. – Zatem Ja i ty będziemy dzielić większe rzeczy. Vassulo, jedz dziś mało, a jutro zachowaj ścisły post. Spraw Mi przyjemność oddając Mi twój dzień. [5.3.90] Córko, pozwól Mi – w każdy wtorek i piątek – kształtować z ciebie kopię Mnie Samego, dając ci konanie Mojej Męki. (…) Naśladuj Mnie i bądź święty. Ofiarowuj się i pość, abyś mógł wzrastać w Moim Duchu, który jest Miłością, Świętością i Prawdą. MATKA BOŻA: Dzieci umiłowane, proszę was dzisiaj, abyście oczyściły wasze dusze. Przygotujcie wasze dusze w tych dniach Postu, abyście mogły pojąć i w pełni wniknąć w Mękę Chrystusa. MATKA BOŻA: [5.3.90] Jestem szczęśliwa widząc, jak wielu z was pości o chlebie i wodzie. Dziś proszę te hojne dusze o dorzucenie jeszcze czegoś do tych dni postu. Proszę was, abyście okazali skruchę i spowiadali się. Drogie dzieci, powstrzymujcie wargi od wzajemnego osądzania się. Nie pozwólcie, aby wasze wargi stały się, mimo wszystkich postów, przyczyną waszego potępienia. Miłujcie się wzajemnie. Żyjcie Naszymi Orędziami. [18.3.91] Posłuchajcie Głosu Boga umniejszając się, aby Bóg mógł w was wzrastać. Uniżajcie się, aby Jego Duch mógł się w was uwidocznić. Umierajcie dla samych siebie, aby Bóg mógł w was żyć. Bądźcie niczym, aby On mógł być Wszystkim. W ten sposób pozwólcie Mu wziąć was w całkowite posiadanie i uczynić z was Jego Własność. Mówię wam więc, dzieci Mojego Serca, jak długo walczycie, aby stać się kimś, tak długo wasza rywalizacja gasi Ducha Świętości pragnącego w was żyć. Nie pozwalajcie, aby wasz umysł stał się dla Boga rywalem. Uniżajcie się, aby On mógł wzrastać. W ten sposób pozwólcie Jego Duchowi na formowanie was na Drodze Świętości. Zapamiętajcie, że pokora, uległość i uniżanie się są głównymi cnotami, które podobają się Bogu i dzięki którym stajecie się ubodzy w duchu, a przez to – doskonali. JEZUS: [2.8.91] Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, aby podjąć ofiarę i wynagradzać. Nie oglądajcie się ani na lewo, ani na prawo, patrzcie przed siebie, tam, gdzie Ja Jestem. Dokądkolwiek Ja pójdę, chodźcie za Mną; gdzie Ja żyję, tam i wy również żyć będziecie. [6.8.91] Powiadam: Sodomie nie było tak ciężko, jak będzie temu pokoleniu. Czy przypominasz sobie Niniwę? Oni byli na granicy wielkiego upadku, ale posłuchali Jonasza, Mojego posłańca, i od największego do najmniejszego... wszyscy pościli, nawrócili się i uczynili ślub zmiany życia, by prowadzić je w świętości. [13.10.91] – Naucz się wspierać na Mnie. Córko, czy pragniesz nadal nieść Krzyż, który ci przeznaczyłem? – Pragnę tego, bylebym nie straciła Ciebie i pozostała z Tobą zjednoczona, stanowiąca jedno. – Czy wiesz, co to znaczy i czego to wymaga? – Ofiary, uniżenia się, pokory, skromności, miłości, wiary, nadziei, uległości, wyrzeczenia, modlitwy, modlitwy, modlitwy, cierpliwości, cierpliwości, pokuty, umartwienia, cierpienia, postu i ufności w Tobie? I ducha przebaczenia. – Dobrze powiedziałaś, lecz nie wystarczy tylko wiedzieć o tych rzeczach. Pragniesz pozostać w Mojej Łasce? Zatem powinnaś żyć tym wszystkim, co wymieniłaś. Królestwo Niebieskie jest jak trofeum: kto je zdobędzie, ten będzie je cenił. Inaczej jeszcze, Królestwo Niebieskie będzie dane tym, którzy przychodzą mając ręce pełne dobrego owocu. W ten sposób, Moja Vassulo, pragnę odbudować Mój Kościół na cnotach, które wymieniłaś.[4.3.92] Musisz złagodzić Sprawiedliwość Ojca, adorując Mnie, modląc się, czyniąc pokutę, podejmując ofiary, poszcząc i umniejszając się. (…) Kochaj to, co Ja kocham. Nie bój się i nie wyobrażaj sobie nigdy, że poprowadzę cię do Siebie bez Mojego Krzyża. Troszcz się o to, o co Ja się troszczę. Proś Mnie o uzdrowienie reszty spośród was. Proś Mnie o łaski. Proś Mnie o błogosławieństwa... Proś Ojca o uśmierzenie się Jego gniewu. [19.4.92] Podwajaj swe modlitwy, ofiary i posty. Traktuj surowo naturalne pragnienia twego ciała, traktuj surowo swoje ciało i nie pozwalaj mu na zaspokajanie jego pragnień. Zmuś swoje ciało do posłuszeństwa tobie. [7.9.92] Dziś mówię wam: Jeśli twoje wargi są przyczyną twego grzechu, pość więc lepiej twoimi wargami,[ślub milczenia] aby twoje wargi cię nie potępiły i nie spaliły twojej duszy w agonii.[w czyśćcu] Powinieneś kochać bliźniego jak siebie samego. [27.5.93]Wezwijcie wasze wspólnoty i przygotujcie je do czuwania na modlitwie i poście. Szatan nadchodzi, aby każdego wystawić na próbę. Przychodzi zmusić was do ucieczki i podzielić. [22.12.93] ...nawróćcie się, poprawiajcie wasze czyny, pośćcie o suchym chlebie i wodzie! [19.6.95] Nie ma takiego, kto modliłby się, poświęcał, pościł ze względu na Królestwo Niebieskie, a nie zostałby wysłuchany i nie otrzymał stokroć więcej obecnie oraz przyszłym świecie i kto nie odziedziczyłby Życia Wiecznego. Św. Michał Archanioł: [29.9.95] – Przyjaciółko naszego Pana, Ja, święty Michał, pozdrawiam cię w Imię naszego Pana, Najwyższego. Czy wiesz, co powstrzymuje gniew Boga Wszechmogącego? – Nie, nie wiem. – Powiem ci zatem: małe dusze! Tak! Małe dusze, które trwają na modlitwie i poście, czyniąc pokutę... Dzięki temu wielu zostanie ocalonych. MATKA BOŻA: [29.9.95] Co do tych, którzy nadal zawierzają uparcie swej filozofii, prowadząc niemoralne życie, módlcie się i pośćcie za nich. Moje matczyne Serce rozdarte jest przez ich odrzucenie i zaślepienie... Ach! Jakież to cierpienie, jakie ciernie w Moim Sercu, Moje dziecko! 

Inne objawienia o Ofierze:

 Nauka o krzyżu - S.B. s.Leonia Nastał
 Umiłowanie krzyża i cierpień - s. Maria Natalia
 Ofiara - S.B.s. Leonia Nastał
 Cierpienie dla Jezusa - S.B. Rozalia Celakówna
 Jezusowa Godzina Święta - Maria Valtorta
 Dlaczego Jezus zsyła na nas próby, skoro nas kocha ? - Gabriela Bossis
 24 Godziny Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa
 Droga Krzyżowa - Luiza Piccarreta
 Droga Krzyżowa - S.B.s. Leonia Nastał
 Droga Krzyżowa - Vassula Ryden
 Droga Krzyżowa - Bł. Anna Katarzyna Emmerich
 Droga Krzyżowa - mistyczka Maria 

Biblia o Ofierze - krzyż, cierpienie, pokuta :

Mr 8,34-36 Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?

Jn 10:17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać.

Jn 17:19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Łk 22:40-46upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Łk 23:26-27zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Łk 22:28-30 Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole…

Mt 5:3-4 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Mt 5:10-12 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Jn 18:11 Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?

Ap 2:10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Ap 14:13 Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. …bo idą wraz z nimi ich czyny.

 

1 Kor 1:18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

Rz 12:1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.

2 Kor 4:8-13 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu;

2 Kor 4:10.12 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.

2 Kor 4:16-18 Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.

Ga 2:19-20 …aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.

Flp 1:29 Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,

Flp 3:18-19 Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego… Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.

Flp 4:12-13 Umiem cierpieć biedę, …i głód cierpieć,…Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Kol 1:24 Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

2 Kor 1:5-7 Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.

2 Kor 5:13-15 Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów - to ze względu na Boga, jeżeli przytomni jesteśmy - to ze względu na was. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, …za wszystkich umarł /Chrystus/ po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

2 Kor 6:4-10 okazujemy się sługami Bogawśród utrapień, …i w postach, …niby umierający, a oto żyjemy, …jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko.

2 Kor 7:5-7nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu

2 Kor 11:23-29 Są sługami Chrystusa? Zdobędę się na szaleństwo: Ja jeszcze bardziej! Bardziej przez trudy, …często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i nagości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły. Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął?

2 Kor 12:7-10 Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym się nie unosił pychą. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

2 Kor 12:15 Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc, coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany?

2 Kor 13:7-9żebyśmy byli jakby odrzuceni. …Cieszymy się bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś - mocni, i modlimy się o wasze udoskonalenie.

Ga 6:2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

Ga 6:12 O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzychcąuniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego.

Ga 6:14 Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.

Ga 6:17na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.

Flp 2:29-30 A takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje

Flp 3:7-11 …to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. …wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nimprzez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

Joba 11:16-17 Cierpienie …jak deszcz miniony je wspomnisz. Życie roztoczy swój blask jak południe, mrok się przemieni w poranek.

Joba 21:19 Bóg chowa cierpienia dla synów.

Joba 33:19cierpienie nawraca

Joba 36:15 Oncierpieniem otwierauszy.

Jr 31:9 Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę.

Joba 5:18 On zrani, On także uleczy

2 Tm 1:8weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!

2 Tm 1:12znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem

2 Tm 2:3 Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!

2 Tm 2:9-12znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. …znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie JezusieJeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy.

Hbr 10:32-39wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, …współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.

Hbr 11:25-26 (Mojżesz) wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę.

Hbr 11:35-38 ...Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku - świat nie był ich wart - i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.

Hbr 12:2-12 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi, a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. …czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana!

Hbr 13:3 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.

Hbr 13:12-14Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.

1 Jn 3:16 Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Dz 3:18-19Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,

Dz 5:40-42kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, …A onicieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia /Jezusa/.

Dz 8:32-33Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.

Dz 9:16pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia.

Dz 21:13gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.

Ml 3:13-21jakiż pożytek mieliśmy z tego, żeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów?Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów.

2 Mch 6:30Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż Jego się boję.

1 Ptr 1:5-7 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.

1 Ptr 4:1-2 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej.

1 Ptr 5:8-10Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.

Ps 54:8-9 Będę Ci chętnie składać ofiarę, sławić Twe imię, bo ono jest dobre, bo wybawi mię z wszelkiej udręki,

Ps 69:8-12 Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie i hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie. Trapiłem siebie postem, a spotkały mnie za to zniewagi. Przywdziałem wór jako szatę i pośmiewiskiem stałem się dla tamtych.

Ps 71:20 Zesłałeś na mnie wiele srogich utrapień, lecz znowu przywrócisz mi życie…

Ps 73:2-6 A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym widząc pomyślność grzeszników. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień ani z innymi ludźmi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa.

Ps 73:11-18 …Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. …to wydało mi się uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych.

Ps 73:25-26Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki.

Ps 91:14-15 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; …będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

Ps 116:15 Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli.

Ps 126:5-6 Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Postępują naprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew: Z powrotem przychodzą wśród radości, przynosząc swoje snopy.

Rz 6:6dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.

Rz 8:17-22 Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.

Rz 15:1-4 A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie.

1 Kor 2:2-4 Postanowiłemnie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.

1 Kor 6:6-7 brat oskarża brata, …to jest godne potępienia, …Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?

1 Kor 15:31 ...w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, …każdego dnia umieram.

1 Kor 15:43-44sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe.

1 Kor 15:58bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Iz 14:3Pan da ci pokój po twych cierpieniach

Iz 30:20 Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza.

1 Ptr 2:19-23 To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.

1 Ptr 3:13-18 Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Lepiej bowiem - jeżeli taka wola Boża - cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

1 Ptr 4:12-19cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czyniąc, wiernemu Stwórcy oddają swe dusze!

Dz 20:22-24czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch ŚwiętyLecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.

Ps 119:157 Wielu mię prześladuje i trapi: nie uchylam się od Twoich upomnień.

Ps 138:7 Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie, wbrew gniewowi mych wrogów…

Joba 1:20-22Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę.Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?

MODLITWY oddania się Bogu na Ofiarę:

Akt ofiarowania się na całopalną ofiarę Miłości Miłosiernej - św. Teresy z Lisieux 

Akt całkowitego oddania się duszy – ofiary 

Modlitwy Ofiarowania się Bogu - od Jezusa i Vassuli Ryden
www.pzwb.duchprawdy.com