Jak się zapisać do grupy modlitewnej:

Dwóch Serc

Prawdziwego Życia w Bogu


grupa modlitewna Szczęść Boże Bracie lub Siostro! Grupa powstała w 2007r. z inspiracji objawieniem Jezusa "Prawdziwe Życie w Bogu"-Vassula Ryden. JEZUS powiedział: "Vassulo, niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi Dwóch Serc, bo Nasze Serca są zjednoczone w Miłości i stanowią Jedno (2.08.91).
ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR
Modlimy się w stałych intencjach o które prosił Jezus oraz w intencjach tej grupy i jej misji. Intencje można przesyłać emailem. Nasza grupa modlitewna jest głównie internetowa, jednoczymy się we wspólnych intencjach modlitewnych w Duchu Świętym zgodnie z zasadą - jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ponieważ zgodnie z Biblią wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie [1 Kor 12,27]. Mile widziane są również propozycje wieczerników na żywo. Jednoczymy się w internecie, aby docelowo grupa PŻWB - Prawdziwego Życia w Bogu była na tyle liczna, by w każdym regionie byli chętni do spotkań na wspólnej modlitwie na żywo.
JEZUS powiedział:"ogłaszaj Moje Orędzie z wiarą i odwagą"(22.10.96). Dlatego oprócz modlitwy charyzmatem naszej grupy modlitewnej jest dawanie świadectwa o tych Orędziach, ponieważ dzięki tym Orędziom każdy z nas nawrócił się na głębszą wiarę, polegającą na tym, że w naszych sercach zrodziła się wielka miłość do Jezusa i Maryi. Każdy z nas pragnie żyć Słowem Bożym objawionym w tych Orędziach, które w całości pokrywa się z Biblią i ją naświetla Światłem Ducha Świętego [J 16,13].
JEZUS: "Ja, Pan, mówię im:[grupom modlitewnym PŻWB] Błogosławię każdego z was. Błogosławię tych wszystkich, którzy wspomagają to Moje Boskie Orędzie, a w szczególności tym, którzy poświęcają Mi swój wolny czas. Moje wezwania nie będą daremne. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję. Rozpowszechniajcie Moje Orędzie nawet wśród tych, którzy was wyśmieją. Módlcie się o oświecenie. Traktujcie się wzajemnie za równych sobie. Umiłowani, jestem Obecny w każdym Czasie. Ja, Jezus, kocham was wszystkich Miłością wieczną" (19.10.88). "Zjednoczcie się i bądźcie jedno, miłujcie się wzajemnie, wierzcie we Mnie, wierzcie w Moje Boskie Dzieła, bo Ja jestem zawsze z wami" (10.09.87). "Zaprosiłem wielu na Moją Ucztę, ale bardzo niewielu chce na Nią przyjść" (17.08.90).
† Do grupy modlitewnej wstąpić może każdy Chrześcijanin †
JEZUS CHRYSTUS powiedział w Orędziach: "Prawosławni! Katolicy! Protestanci! Należycie do Mnie wszyscy! Wszyscy jesteście JEDNO [Jako ludzie] w Moich Oczach. Ja nie robię żadnej różnicy"(27.10.87). "Każdy wysiłek, każdy krok do przodu uczyniony dla jedności jest trzykroć błogosławiony przez Ojca, przeze Mnie i przez Ducha Świętego. Niech to będzie wiadome. Powiedz o tym wszystkim, którzy pracują dla jedności i modlą się o nią"(19.06.95)."Chcę, abyście byli zjednoczeni pod przewodnictwem Piotra (Papieża) – wszyscy w jednej owczarni."(3.06.88)
Warunki uczestnictwa :
1. Wiara, że Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" pochodzą od Boga i przeczytanie przynajmniej pierwszego tomu orędzi i zobowiązanie się do przeczytania całości.
JEZUS:"wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Wierzyć to łaska dana przeze Mnie."(20.10.90); "Błogosławieni, którzy mają uszy, aby słuchać i błogosławieni prostego serca, przyjmujący Mojego Ducha Łaski z wiarą dziecka, bowiem w tych małych sercach Moje Słowo zakorzeni się."(1.05.89);
2. Nawrócenie na głębszą wiarę za sprawą tych Orędzi i chęć życia nimi
JEZUS:"Zjednoczcie serca z Moim Sercem i żyjcie naszymi Orędziami"(19.11.92);
MARYJA:"Popatrzcie! Jezus ujawnia Swe Orędzie poprzez słabe narzędzie, delikatny kwiat, który ukształtował, lecz wielu sprawujących posługi nie uwierzy. Wydają się nie rozumieć Nieskończonego Bogactwa Boga! Wielu z nich nie uwierzy, nawet jeśli zobaczy grzeszników wierzących i nawracających się! Ci grzesznicy wejdą do Królestwa Niebieskiego przed tymi sługami."(7.12.88)
3. Deklaracja odmawiania codziennie dziesiątki różańca.
4. Modlimy się w stałych intencjach o które prosił Jezus oraz w intencjach tej grupy i jej misji (intencje można przesyłać emailem).
5. Poświęć się Dwom Sercom : Jezusa i Maryi
JEZUS: "Poświęćcie się wszyscy Mojemu Najświętszemu Sercu oraz Niepokalanemu Sercu waszej Matki."(3.03.92)

Dobrowolnie można odmawiać Trzy modlitwy codzienne o które prosił Jezus

Każdy kto przeczyta dzieło Boże "Prawdziwe Życie w Bogu" będzie najlepiej wiedział na czym polega duchowość Prawdziwego Życia w Bogu.

Sugestie dla grup modlitewnych Prawdziwego Życia w Bogu dane przez Vassulę Ryden - Jak się gromadzić na modlitwie? Propozycja przebiegu czuwania modlitewnego w grupie "Dwóch Serc"

grupa modlitewna PŻWB TLIG
Kontakt :
Abyśmy mogli Cię zapisać do Księgi Nawróconych, podaj Imię z Bierzmowania i Chrztu Świętego oraz Województwo swego zamieszkania i rok urodzenia. Jeżeli chcesz możesz przesłać swoje świadectwo nawrócenia ale nie jest to obowiązkowe.

E-Mail : kontakt

www.pzwb.duchprawdy.com