Płomień Miłości

Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

fragmenty objawienia Najświętszej Trójcy : Prawdziwe Życie w Bogu - Vassula Ryden

Pnp 8:6-7 Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.

Jezus Chrystus - Jak iskra może rozpalić ogień, tak Mój Święty Duch zstępuje na was, aby ożywić ten migocący w was płomień i przekształcić go w gorejący Ogień Miłości. (24.01.91) Przychodzę jeszcze raz ożywić ten umierający płomień w waszych sercach, czyniąc z niego Pożerający Ogień Czułości i Miłości. Zstępuję, aby hojnie wylać wszystkie Skarby Mojego Serca na ciebie, ludzkości... i oświecić tych, którzy w cieniach i mrokach śmierci mieszkają. Przychodzę rozbić na kawałki drzwi twoich więzień, a łańcuchy twojego grzechu stopić Moim Płomieniem. (12.09.90) Przyjdźcie odczuć Moje Najświętsze Serce ogarnięte płomieniami Miłości! Kiedy to uczynicie – nawet jeśli wasze serce jest skamieniałe i oschłe z powodu braku miłości – Ja Moim Płomieniem Miłości ogarnę wasze serca i uczynię z nich żywe pochodnie. (5.04.89) Ogień z Mojego Serca jest mocą dającą światło waszej duszy. Nawet gwiazdy najbardziej błyszczące nie będą mogły nigdy oświetlić przerażającej nocy waszej duszy tak, jak [może ją rozjaśnić] ogień pochodzący z wnętrza Mojego Serca. (28.11.96) Posłuchaj uderzeń Mojego Serca... Przyciągnę zupełnie Moich «aniołów» do wnętrza Mojego Serca, aby widzieli i odczuli Moje Rany. Odczują Rany swego Boga, a kiedy to się stanie, ich głos zabrzmi tak mocno, że Mój nieprzyjaciel zadrży. Na ten głos nawet fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte. Kiedy ujrzą, w jakim stanie znajduje się Moje rozdarte Serce, odczują we własnych sercach płomień miłości do Mnie, swego Boga. Ci aniołowie, uformowani przez waszą Najświętszą Matkę, ukształtowani z miłością, są legionem, który wasza Najświętsza Matka przygotowała do obrony Naszego Kościoła. Ci aniołowie powinni odpłacać miłością za zło. (7.06.88) Połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu. Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem. (2.08.91) ...módl się o Powrót Miłości, módl się o odnowę Mojego Kościoła, módl się o Jego ponowne narodzenie. Jego obecna letniość przemieni się w płomień miłości, Jego apatia przekształci się w gorliwość i w nienasycone pragnienie poznania Mnie, i podążania za Mną. Jego niewierność zamieni się w wierność, jego zeschła ziemia stanie się zielonym pastwiskiem i źródłem czystości, które przyniesie pociechę Moim barankom, zaspokoi ich pragnienie i zapewni schronienie. Moje baranki odnajdą w Jego cieple to, co Ja niegdyś Mu dałem. Odnajdą Pokój i Miłość. Powrócą. Módl się więc o tę odnowę Mojego Kościoła. Módl się, aby Ewangelia została w pełni zrozumiana i aby przywrócono Jej usunięte części. Módl się, Moje dziecko, aby Mój Kościół zjednoczył się i przyoblókł w Swoje Stare Szaty. Módl się, aby zaprzestano wszelkich – otrzymywanych przez was obecnie – fałszywych interpretacji Mego Słowa. Te fałszywe interpretacje są dla was jak zatruty pokarm. Mój pokarm jest Czysty i Zdrowy. Módl się za Moje kapłańskie dusze, aby w pełni zrozumiały Moje Drogi i to, jaki jestem naprawdę. One Mnie jeszcze nie zrozumiały. Módl się, aby mogły doznać oświecenia. O, Moje dziecko, módl się o Moją Chwałę, aby na końcu Moje Święte Imię zostało na nowo uwielbione i otoczone chwałą przez wszystkie Narody. (25.08.88)
Matka Najświętsza - Moje umiłowane dzieci, jestem waszą Najświętszą Matką, Matką całej Ludzkości. Moi umiłowani, Jezus cierpi dziś w sposób nie do opisania. Przeżywa Swoją drugą Mękę. Odczujcie Nasze Serca, jak One cierpią... Dziś toczy się wielka walka. Szatan okrutnie atakuje, a Święty Michał, wraz z aniołami Pana, zwalcza go. Ziemia odczuwa wstrząsy tej wielkiej walki. Potrzebuję waszych modlitw, Moi umiłowani. Nigdy nie przestawajcie się modlić... Módlcie się, Moi umiłowani, bądźcie jak aniołowie światłości w tych ciemnościach. Módlcie się o zbawienie dusz, módlcie się o nawrócenie dusz. Liczę na każdego z was... Zrozumcie, co może odczuwać, jak się czuje Matka, kiedy widzi swe dzieci zmierzające do ognia wiecznego; co odczuwa, kiedy widzi, że niektóre z Jej ukochanych dzieci wpadają w ogień wieczny... Rozmyślajcie nad tym, a lepiej Mnie zrozumiecie. (21.11.88)
C.D.N.
Patrz jeszcze : Przymierze Dwóch Serc : Jezusa i Maryi


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/www.inter-pzwb.com